al contingut a la navegació Informació de contacte

SIAD (Servei d’Informació i Atenció a la Dona)

El SIAD és un recurs que ofereix informació, assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació amb l’exercici dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres.

S'ofereix:

  • Servei d’informació i assessorament
  • Assessorament, orientació i realització d’una primera atenció a dones en situacions de violència masclista
  • Coordinació amb els serveis socials
  • Servei d’Assessorament jurídic d’orientació i primera atenció
  • Servei d’Assessorament psicològic
  • Treball amb la comunitat i el teixit associatiu femení
  • Servei d’atenció i acolliment d’urgència

Telèfon 973 620 107

siad@pallarssobira.cat

Document Actions