al contingut a la navegació Informació de contacte

SAD (Servei d’Atenció Domiciliària)

El servei d'atenció domiciliària és un conjunt organitzat i coordinat d’accions, prestacions i tecnologia adequada que es realitza en el domicili de la persona o el seu entorn, oferint una atenció integral a persones i/o unitats de convivència que tenen dificultats per romandre o desenvolupar-se en el seu medi quotidià. Aquest conjunt d’accions o serveis s’organitzen mitjançant un pla d’atenció social  individual, familiar o convivencial.

Comprèn el servei d’ajuda a domicili i el servei de les tecnologies de suport i cura.

La finalitat del servei del SAD és promoure una millora i qualitat de vida dels nostres veins i veines, potenciant la seva autonomia personal i fomentant unes condicions que garanteixin la vida en el seu propi entorn familiar i sociocomunitari.

Document Actions