al contingut a la navegació Informació de contacte

Atenció Precoç

Els serveis d'atenció precoç són serveis que incideixen en els trastorns del desenvolupament infantil i les situacions de risc que puguin provocar-los. 

Ofereix un conjunt d’actuacions de caire preventiu, de detecció, de diagnòstic i d’intervenció terapèutica de caràcter interdisciplinari –psicòloga, logopeda, fisioteraputa i treballadora social- que s’entén, en un sentit ampli, des del moment de la concepció fins que l’infant compleix els 6 anys.

L'objectiu, en termes generals, es facilitar una maduració adequada en totes les dimensions de la evolució de l'infant per aconseguir el nivell màxim de desenvolupament personal i d’integració a l’entorn.

Les accions que es duen a terme son:

  • Atenció directa a l'infant: Des d'un abordatge global comprèn el diagnòstic, la intervenció terapèutica i l'avaluació i seguiment. 
  • Atenció a la família: Comprèn les actuacions d’informació, assessorament, suport i, quan sigui possible, grups de pares i mares.
  • Suport a l'escola.
  • Seguiment dels infants de risc biològic, psicològic i social.
  • Coordinació amb els recursos de la zona

Servei d’Atenció Precoç -CDIAP Pallars Sobirà; Serveis Socials. Consell Comarcal del Pallars Sobirà. C/ St. Ot, 9-15 baixos de SORT

Contacte: Concertant entrevista al telèfon 973621299 (dimarts i dimecres matí)

Document Actions